Hotline: 0988 458 098 - 0916 999 812

[giaban]Liên hệ: 0988 458 098[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀNG NAM
Địa chỉ: Tổ dân phố Nhật Tảo 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Liên hệ : Mr.Tuấn DĐ: 0916.999.812/ 0988 458 098
Email: hoangnamlub@gmail.com
[/tomtat] [kythuat][/kythuat] [mota]
DẦU NHỜN, MỠ BÔI TRƠN HÃNG MOBIL
Công ty chúng tôi hoạt động chuyên về lĩnh vực Nhập khẩu và Phân phối Dầu Nhớt công nghiệp –Dung môi Hóa chất cuả những nhãn hiệu quen thuộc như: Mobil

 NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TẠI VN
Sản phẩm của  Exxon Mobil:
-      Mobil Grease > (Mỡ bôi trơn)
Mobil Grease MP, MobilGrease FM 101, MobilGrease FM 102, Mobil Grease HP 322 Spec, Mobil Grease HP 222, Mobil Grease HP 103, Mobil Greasrex K-170, Mobil Greasrex K-218, Mobil Greasrex K-575, Mobil Greasrex K-192.
-      Mobil ATF
Mobil ATF 220 DEXRON II D, Mobil ATF DEXRON III, Mobil ATF SHC.
-      Dầu đặc biệt
Mobil Universal Brake Fluid, Dot-4, Mobil Positive Power, Mobiltherm 605.
-      Mobil Rarus  > (dầu máy nén khí) 
Mobil Rarus 424, Mobil Rarus 425, Mobil Rarus 426, Mobil Rarus 427, Mobil Rarus 429, Mobil Rarus SHC 1020, Mobil Rarus SHC 1024, Mobil Rarus SHC 1025, Mobil Rarus SHC 1026, Mobil Rarus 824, Mobil Rarus 826, Mobil Rarus 827, Mobil Rarus 829
-     Mobil Gargoyle Arctic  > (dầu máy lạnh) 
Mobil Gargoyle Arctic 300, Mobil Gargoyle Arctic 150, Mobil Gargoyle Arctic 155, Mobil Gargoyle Arctic 224, Mobil Gargoyle Arctic 226E, Mobil Gargoyle Arctic 228, Mobil Gargoyle Arctic 230, Mobil Gargoyle Arctic 234, Mobil Gargoyle Arctic SHC 224, Mobil Gargoyle Arctic SHC 226, Mobil Gargoyle Arctic SHC 226E, Mobil Gargoyle Arctic SHC 228, Mobil Gargoyle Arctic SHC 230, Mobil Gargoyle Arctic SHC 234, Mobil Gargoyle Arctic SHC 326
-      Mobil Eal Arctic  > ( Dầu lạnh) 
Mobil Eal Arctic 15, Mobil Eal Arctic 22, Mobil Eal Arctic 22 C, Mobil Eal Arctic 32, Mobil Eal Arctic 46, Mobil Eal Arctic 68, Mobil Eal Arctic 100, Mobil Eal Arctic 220, Mobil Zerice S 32, Mobil Zerice S 46, Mobil Zerice S 68, Mobil Zerice S 100.
-      MobilGear  > ( Dầu hộp số, Dầu bánh răng )
MobilGear 626, MobilGear 627, MobilGear 629, MobilGear 630, MobilGear 632, MobilGear 634, MobilGear 636, MobilGear SHC 150, MobilGear SHC 220, MobilGear SHC 320, MobilGear SHC 460, MobilGear SHC 680, MobilGear SHC 1000, MobilGear SHC 1500, MobilGear SHC 3200, MobilGear SHC 6800, MobilGear XMP 100, MobilGear XMP 150, MobilGear XMP 220, MobilGear XMP 320, MobilGear XMP 460, MobilGear XMP 680, MobilGear SHC XMP 150, MobilGear SHC XMP 220, MobilGear SHC XMP 320, MobilGear SHC XMP 460, MobilGear SHC XMP 680, MobilGear XHP 005, MobilGear XHP 220, MobilGear XHP 221, MobilGear XHP 222, MobilGear XHP 223, MobilGear XHP 222 Special, MobilGear 600 XP 68, MobilGear 600 XP 100, MobilGear 600 XP 150, MobilGear 600 XP 220, MobilGear 600 XP 320, MobilGear 600 XP 460, MobilGear 600 XP 680, Mobilgear OGL 007.
-      Mobil Cylinder Oil.
Mobil 600W Cylinder, Mobil 600W Super Cylinder, Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil, Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil Mineral.
-      Mobil Tac > ( Dầu hộp số, Dầu bánh răng )
Mobil Tac 375 NC, Mobil Tac 275 NC, Mobil Tac 325 NC, Mobil Tac MM, Mobil Tac LL.
-      Mobil Glygoyle > ( Hộp số, vòng bi, Nén khí Mobil )
Mobil Glygoyle 11, Mobil Glygoyle 22, Mobil Glygoyle 30, Mobil Glygoyle 68, Mobil Glygoyle 100, Mobil Glygoyle 150, Mobil Glygoyle 460, Mobil Glygoyle 680, Mobil Glygoyle 1000, Mobil Glygoyle HE 220, Mobil Glygoyle HE 320, Mobil Glygoyle HE 460, Mobil Glygoyle HE 680, Mobil Glygoyle HE 1000.
-      Mobil SHC 
Mobil SHC 220, Mobil SHC 522, Mobil SHC 524, Mobil SHC 525, Mobil SHC 526, Mobil SHC 527,Mobil SHC 600, Mobil SHC 624, Mobil SHC 625, Mobil SHC 626, Mobil SHC 627, Mobil SHC 629, Mobil SHC 630, Mobil SHC 632, Mobil SHC 634, Mobil SHC 636, Mobil SHC 639, Mobil SHC 824, Mobil SHC 825.
-      Mobil SHC Cibus
Mobil SHC Cibus 32, Mobil SHC Cibus 46, Mobil SHC Cibus 68, Mobil SHC Cibus 100, Mobil SHC Cibus150, Mobil SHC Cibus 220, Mobil SHC Cibus 320, Mobil SHC Cibus 460.
-     Mobilux  > ( Mỡ bôi trơn )
Mobilux EP 00, Mobilux EP 0, Mobilux EP 1, Mobilux EP 2, Mobilux EP 3, Mobilux EP 004, Mobilux EP 023, Mobilux EP 460, Mobilux EP 111, MobilPlex 47, MobilPlex 48.
-      Mobil Temp  > ( Mỡ chịu nhiệt )
Mobil Temp 1, Mobil Temp 2, Mobil Temp 78, Mobil Temp SHC 32, Mobil Temp SHC 100, Mobil Temp SHC 460 Special.
-      Mobilith  > ( Mỡ chịu tải, chịu nhiệt )
Mobilith AW 2, Mobilith AW 3, Mobilith SHC 100, Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 221, Mobilith SHC 460, Mobilith SHC 1500, Mobilith SHC 1000 Special, Mobilith SHC 007, Mobilith SHC PM 220, Mobilith SHC PM 460.
-      Dầu thủy lực chống cháy
Mobil Pyrogard D, Mobil Pyrogard 53, Mobil Nyvac FR 200D Fluid, Mobil Pyrotec HFD 46.
-      Mobil Vacuoline
Mobil Vacuoline 128, Mobil Vacuoline 133, Mobil Vacuoline 137, Mobil Vacuoline 146, Mobil Vacuoline 148, Mobil Vacuoline 525, Mobil Vacuoline 528, Mobil Vacuoline 533, Mobil Vacuoline 537, Mobil Vacuoline 546, Mobil Vacuoline 548, Mobil Vacuoline 1405, Mobil Vacuoline 1409, Mobil Vacuoline 1419, Mobil Synthetic Oven Lube 1090, Mobil 1 Synthetic Grease, Mobil Vacuum Pump Oil.
-      Mobil Almo
Mobil Almo 525, Mobil Almo 527, Mobil Almo 529, Mobil Almo 532.
-      Mobil Velocite > ( bôi trơn cho trục quay )
Mobil Velocite Oil No. 3, Mobil Velocite Oil No. 4, Mobil Velocite Oil No. 6, Mobil Velocite Oil No. 8, Mobil Velocite Oil No. 10, Mobil Velocite Oil HP 24, Mobil Velocite Oil HP 32, Mobil Velocite Oil HP 46, Mobil Velocite Oil HP 68.
-      Mobil Cylinder Oil > (Dầu Xilanh)
Mobil 600 W Cylinder Oil, Mobil 600 W Super Cylinder Oil, Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil, Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil Mineral.
-      Mobil Whiterex Oil > (Dầu Xilanh)
Mobil Whiterex 408, Mobil Whiterex 414, Mobil Whiterex 425, mobil Whiterex 309E, mobil Whiterex 307, mobil Whiterex 309.
-      Mobil DTE Oil
Turbine Oil 32, Turbine Oil 46, Turbine Oil 68.
Mobil DTE Oil Light, Mobil DTE Medium, Mobil DTE Heavy Medium, Mobil DTE Heavy, Mobil DTE Extra Heavy.
Mobil DTE Oil AA, Mobil DTE Oil BB, Mobil DTE Oil HH.
Mobil DTE 11M, Mobil DTE 12M, Mobil DTE 13M, Mobil DTE 15M, Mobil DTE 16M, Mobil DTE 18M, Mobil DTE 19M.
Mobil DTE Oil 21, Mobil DTE Oil 22, Mobil DTE Oil 24, Mobil DTE Oil 25, Mobil DTE Oil 26, Mobil DTE Oil 27, Mobil DTE Oil 28.
Mobil DTE FM 32, Mobil DTE FM 46, Mobil DTE FM 68.
 Mobil DTE 732, Mobil DTE 746, Mobil DTE 748.
 Mobil DTE 797, Mobil DTE 798, Mobil DTE 799.
Mobil DTE 832, Mobil DTE 846, Mobil DTE 724.
-      Mobil Vactra  > (Dầu rãnh trượt)
Mobil Vactra Oil No. 1, Mobil Vactra Oil No. 2, Mobil Vactra Oil No. 3, Mobil Vactra Oil No. 4
-      Mobil Jet  > (Dầu động cơ hàng không)
Mobil Jet Oil II, Mobil Jet Oil 254, Mobil Aero HFA, Mobil Aero HF.
-      Mobilarma > (Dầu chống gỉ)
mobilarma 245, mobilarma 247, mobilarma 522, mobilarma524, mobilarma 525, mobilarma 777, mobilarma 798, mobilarma 799.
-     Mobil Delvac > (Dầu động cơ Diezen)
Mobil Delvac 1300, Mobil delvac 1330, Mobil delvac 1340, Mobil delvac 1240, Mobil delvac 1350, Mobil delvac 1440, Mobil delvac MX 15W 40, Mobil delvac 1 SHC 5W 40, Mobil delvac XHP Extra 15W 40, Mobil delvac XHP Extra 10W 40, Mobil delvac MX 15W 40, Mobil delvac 1400 supper  15W 40, Mobil delvac 1300 supper  15W 40, Mobil delvac 1300 supper  10W 30.
-     Mobilgard > (Dầu động cơ hàng hải)
Mobilgard 300, Mobilgard 312, Mobilgard 412, Mobilgard 512, Mobilgard ADL 30, Mobilgard ADL 40, Mobilgard 5100, Mobilgard M330, Mobilgard M430, Mobilgard M340, Mobilgard M440, Mobilgard 450NC, Mobilgard M50.
-     Dầu thủy lực
Mobil DTE 10 Excel 15, Mobil DTE 10 Excel 32, Mobil DTE 10 Excel 46, Mobil DTE 10 Excel 68, Mobil DTE 10 Excel 100.
-     Dầu cắt gọt.
Mobilmet S 122, Mobilmet 411, Mobilmet 423, Mobilmet 424, Mobilmet 426, Mobilmet 427, Mobilmet 443, Mobilmet 446, Mobilmet 447, Mobilmet 762, Mobilmet 763, Mobilmet 766, Mobil Cut 102, Mobil Cut 100, Mobil Cut 140, Mobil Cut 210, mobil Cut 222, Mobil Cut 230, Mobil Cut 240, Mobil Cut 102, Mobil Cut 250, Mobil Cut 320, Mobilgrind 14, Mobilgrind 24, Mobilgrind 26, Mobilgrind 36, Mobilgrind37, Mobilgrind EDM.
-     Mobil Beacon  > (Mỡ chịu nhiệt độ thấp, chịu tải cao, chịu nước)
-     Mobil Clean  > ( Dầu động cơ Ôtô )
Mobil Clean  5W 20, Mobil Clean  5W 30, Mobil Clean  10W 30, Mobil Clean  10W 40.
-     Mobil Mist Lube 
Mobil Mist Lube  24, Mobil Mist Lube  27, Mobil Mist Lube  32, Mobil Mist Lube  34.
-     Mobilube HD  
Mobilube  HD Plus 80W-90, Mobilube  HD Plus 85W-140, Mobilube 1 SHC 75W-90
-     Mobiltrans.
Mobiltrans AST, Mobiltrans HD 10W, Mobiltrans HD 30, Mobiltrans HD 50, Mobiltrans HD 60, Mobiltrans SHC DC, Mobiltrans SHC V30, Mobiltrans SHC 50.
-     Mobil Nuto.
Mobil Nuto H 100, Mobil Nuto H 32, Mobil Nuto H 46, Mobil Nuto H 68.
-     Mobil Pegasus:
Mobil Pegasus 1, Mobil Pegasus 1005, Mobil Pegasus 505, Mobil Pegasus 505 SAE 30, Mobil Pegasus 605, Mobil Pegasus 505, Mobil Pegasus 610, Mobil Pegasus 701, Mobil Pegasus 701 SAE 30, Mobil Pegasus 710, Mobil Pegasus 801, Mobil Pegasus 805, Mobil Pegasus 905, Mobil Pegasus Special CF.
-     Mobil Pyrogard:
Mobil Pyrogard 53, Mobil Pyrogard D.
-     Mobil Quintolubric:
Mobil Quintolubric 807 IS, Mobil Quintolubric 807 AL, Mobil Quintolubric 814 01, Mobil Quintolubric 814 02, Mobil Quintolubric 814 03, Mobil Quintolubric 818 02, Mobil Quintolubric 702 46 RD, Mobil Quintolubric 888 46, Mobil Quintolubric 888 68, Mobil Quintolubric 822 450, Mobil Quintolubric 822 30, Mobil Quintolubric 855.
---------------------------------------------------------------
Hoangnamlub chuyên phân phối dầu nhớt Mobil chính hãng nhập khẩu.
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm dầu nhớt ngành công nghiệp,  vận tải, hằng hải và sản xuất, với dòng dầu nhớt  Mobil cao cấp giá tốt nhất thị trường.
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀNG NAM
Địa chỉ: Tổ dân phố Nhật Tảo 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Liên hệ : Mr.Nam DĐ: 0916.999.812
Email: hoangnamlub@gmail.com
,,
[/mota]

BACK TO TOP